Certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny

W związku z przynależnością do Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest do kolejnego stosowania jej wymogów, jakie bazują na istniejących obecnie europejskich dyrektywach. Potrzeba ta dotyka wielu sfer życia oraz nie omija również branży budowlanej. Od 2009 roku funkcjonuje w Polsce prawo, jakie wymaga tego, żeby certyfikat charakterystyki energetycznej posiadał jakikolwiek dopiero co przeznaczony do użytku budynek, lub taki, jaki podlega najmowi czy też taki, jakiego charakterystyka energetyczna zmienia się w rezultacie przeprowadzanego remontu. Od marca tego roku przepisy prawne wyglądają w ten sposób, że certyfikat tego typu musi posiadać jakikolwiek wynajmowany czy sprzedawany lokal. Certyfikat charakterystyki energetycznej jest nie tylko wymogiem biurokratycznym, lecz również jest potrzebnym dokumentem, który pozwala ocenić właścicielowi czy wynajmującemu koszta powiązane z utrzymaniem określonego obiektu, jeśli chodzi o kwestię zużycia energii. Pomaga on bowiem określić to, ile energii jest niezbędne do ogrzania konkretnego domu, ile do zrobienia ciepłej wody użytkowej, a dodatkowo ilość odpowiednią do chłodzenia i wentylacji. Znajdujące się w takim świadectwie liczby pozwolą więc na to, by w pewnym przybliżeniu określić roczne zapotrzebowanie na energię, jeśli chodzi o określony dom. By nawiązać z nami współpracę kończącą się wydaniem stosownego certyfikatu, niezbędne jest uprzednie skontaktowanie się z naszą firmą metodą telefoniczną czy elektroniczną celem przedstawienia wszystkich wymaganych danych, dzięki czemu będziemy w stanie podać opłatę za realizację usługi na terenie określonego budynku. By umówić się z nami oraz dowiedzieć się więcej o działalności naszej firmy, odwiedź naszą stronę internetową, bowiem tam tylko znajdują się wszystkie niezbędne informacje i dane kontaktowe.