Dlaczego rury wykonuje się ze stali kotłowej?

 Dlaczego rury wykonuje się ze stali kotłowej?

Wyroby stalowe, które są odporne na wysoką temperaturę, bardzo często produkuje się ze stali w rodzaju kotłowym. Wykorzystuje je się najczęściej tam, gdzie produkty ze zwykłej stali uległy by szybkiemu zniszczeniu wskutek temperatury.

Najczęściej spotykane miejsca użycia blach kotłowych:

 • ciepłownie,
 • huty,
 • otoczarnie,
 • spalarnie.

Gatunki stali kotłowych:

 • 25HM,
 • 35,
 • 35HM,
 • 26H2MF,
 • 21HMF

Charakter pracy maszyn energetycznych w warunkach podwyższonych temperatur, wysoka wytrzymałość i duża trwałość wymagają stosowania surowca, o jakości znacznie przewyższającej, wytrzymałość gatunków ogólnego stosowania. Mnogość gatunków stali kotłowych powinien, zatem być zróżnicowany pod względem właściwości użytkowych.

O własnościach końcowych elementów, oprócz właściwie zastosowanego rodzaju, decydują zarówno technologia wytwarzania, jak i technologia wytwarzania ostatecznej części maszyny, tj. obróbki plastycznej, obróbki cieplnej, technologia spawania, obróbka cieplna w czasie spawania, obróbki skrawaniem, itp.

W podwyższonych temperaturach pracy wyroby narażone są na:

 • pełzanie,
 • relaksację,
 • zmęczenie cieplne,
 • przyspieszoną korozję,
 • pełzanie dynamiczne,
 • relaksacje wywołane nieprężeniami zmęczeniowymi,
 • pękanie.

Odpowiedni gatunek stali ma znaczenie. Surowce na rury kotłowe i armaturę rurociągów pary wodnej muszą spełniać: zdolność do odkształceń w warunkach ciągłej pracy w wysokich temperaturach przekraczających 400°C, odporność na szybkie zmiany temperatur i na chwilowe przekroczenia znamionowej temperatur pracy, maksymalną odporność na pełzanie, dużą jednorodność.