Bankructwo w uk

 bankructwo w uk

Jesteśmy tu po to, żeby pomóc ci zacząć nowy start bez ciągłego strachu o towarzyszące nam zadłużenia. Nam możesz zaufać. Jesteśmy doświadczeni. Krok po kroku doradzimy ci, jak ogłosić upadłość. Nawet, jeżeli idzie o upadłość konsumencką. Na czym to polega? Procedura oddłużenia osoby fizycznej pojawiła się w polskim ustawodawstwie w roku dwa tysiące dziewiątym. Ustawa okazała się bublem prawnym, bo stawiała nierealne wymagania w formie choćby braku winy w powstaniu zadłużenia. Poza tym, jeśli dłużnik nie posiadał majątku, jaki mógłby wejść do masy upadłościowej, wniosek był oddalany. Przez pięć lat obowiązywania ustawy upadłość udało się ogłosić tylko kilkudziesięciu osobom. W tym roku w życie weszły kolejne zapisy połączone z tą akurat niefortunną ustawą. Ze smutkiem należy jednak skonstatować, iż nosi ona dalej ślady działania lobby wierzycieli. Widać to przez to, iż z ustawy ciągle nie zniknął zapis o tym, iż dłużnik, jaki wpadł w kredyty z powodu własnego rażącego niedbalstwa, nie może niestety skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak więc sobie z tym radzić? O wiele korzystniejszym wyjściem okazuje się odniesienie się do ogłoszenia bankructwa osobistego na podstawie regulacji prawnych funkcjonujących w Unii Europejskiej oraz tych działających na obszarze Wielkiej Brytanii. Oznacza to bowiem natychmiastowe umorzenie postępowania komorniczego oraz dodatkowo uniemożliwia to wierzycielom z Polski dochodzenie swoich zobowiązań. Nie można natomiast ogłaszać upadłości w przypadku długów pochodzących z alimentów, grzywien czy pożyczek studenckich. Aby dowiedzieć się o tym więcej, odwiedź naszą witrynę internetową.