Narodziny Teatru

W Starożytnych Atenach, co roku odbywały się Wielkie Dionizje uroczystości religijne ku czci boga wina, Dionizosa. W ich trakcie chóry mężczyzn i chłopców śpiewały pieśni poświęcone temu bóstwu. Później do chórzystów dołączyły osoby, które prowadziły między sobą rozmowy, czyli dialogi, byli to pierwsi aktorzy. Z czasem uroczystości religijne przekształciły się w przedstawienia teatralne. W ten sposób około VI wieku p.n.e. narodził się teatr grecki, widowiska teatralne opowiadały o przygodach bohaterów oraz wydarzeniach, w których uczestniczyli bogowie i ludzie. W Atenach przedstawienia odbywały się początkowo na agorze. W późniejszych Czasach występy przeniesiono do dużej, kamiennej budowli położonej na stokach wzgórza. Od tej pory publiczność zasiadała na widowni w kształcie półkola. Podobne obiekty przeznaczone do wystawiania przedstawień zaczęto wkrótce wznosić w całej Grecji. Obecnie takie budowle określa się, jako amfiteatry.

Dodaj komentarz