Konkursy teatralne

Uroczystości ku czci Dionizosa trwały około tygodnia. Pierwszego dnia Ateńczycy brali udział w procesjach i składali ofiary. W pozostałe dni odbywały się zawody dramatopisarzy. Każdy z autorów biorących udział w konkursie prezentował trzy tragedie’ i jedną komedię. Tragedie poruszały ważne problemy, takie jak nieposłuszeństwo wobec bogów, konflikty między ludźmi czy nadużywanie władzy. Z kolei komedie miały żartobliwy charakter. W zabawny sposób opowiadały o aktualnych wydarzeniach. Ośmieszały także wady i złe uczynki obywateli, aby skłonić ich do poprawy. Teatr pełnij, więc funkcję wychowawczą.  Przedstawienia pokazywały jak właściwie postępować i dokonywać słusznych wyborów

Dodaj komentarz