Grecja

Wysokie łańcuchy górskie i otaczające Grecję morza utrudniały wrogom dostęp do tego kraju. Plemiona mieszkające w różnych częściach Hellady nie musiały więc tworzyć jednego państwa. W górskich dolinach zakłady samodzielne miastwa-państwa określone jako polis. Ostatecznie ukształtowały się w VIII wieku p.n.e.

Dodaj komentarz