Demokracja ateńska

W V wieku p.n.e. najbogatszą polis w całej Helladzie stal Ateny. Miały one potężną flotę wojenną i handlową, dzięki czemu osiągnęły przewagę nad innymi greckimi miastami państwami. W Atenach panowała wówczas demokracja. Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na zgromadzeniu ludowym. Rozmawiano na nim na przykład o konieczności wypowiedzenia wojny lub zawarcia pokoju, nałożenia nowych podatków czy budowy floty wojennej. Po zakończeniu obrad następowało głosowanie, decyzja zapadała większością głosów. Oznacza to, że przyjęcie wniosku poparła przeważająca liczba zgromadzonych. Postanowienia wprowadzali w życie urzędnicy. Funkcje tę pełnili obywatele polis mający odpowiednie wykształcenie l umiejętności

Dodaj komentarz