SKYEYE

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się produkowaniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Dane przestrzenne, które są istotą do stworzenia wyszczególnionych produktów pozyskiwane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie do nadzorowania zmian w środowisku, są znakomitym instrumentem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami uzyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia stosowane do tworzenia fotomap realizowane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie granice są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma również fakt, że wydatek przeprowadzenia nalotu przy zastosowaniu drona nie jest wysoki, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób precyzyjny oddaje uformowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy planowaniu struktur hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, tworzy mapy, plany, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Spopielenie zwłok to forma pogrzebu zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest bardzo popularna w Japonii. W naszym kraju ten rodzaj pochówku stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że kremowanie zwłok nie jest wprawdzie zabronione przez kościół katolicki, aczkolwiek tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą możliwość spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje składowania urny z prochami w miejscu odmiennym niż cmentarz, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego powinno się złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie tradycyjnym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu także na życzenie najbliższych zmarłego aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także asysta przy załatwianiu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.