Olimpiada

Pierwsza olimpiada w starozytnej grecji odbyła sie w 776 roku p. n .e w Olimpii. Zooraganizowana została ku czci najwyzszego boga Zeusa. Zawody trwały 5 dni, zawodnikami mogli zostać tylko mężczyźni, którzy rywazywowali w: bieg na około 200m, rzut dyskiem, zapasy i skok w dal. Zwycięzca otrzymywał laurowy wieniec i sławe w całej helladzie.

Hellada i jej mieszkańcy

Na południu Europy leży Grecja – górzysty kraj z trzech stron otoczony przez wody Morza Śródziemnego. Greckie terytoria obejmują ponad tysiąc wysp. Niewiele jest tu jednak urodzajnej ziemi, nie ma też wielkich rzek. Mimo niezbyt korzystnych warunków w drugim tysiącleciu p.n.e. na terenach tych osiedliły się pierwsze greckie plemiona. Ich członkowie tworzyli wspólną kulturę, posługiwali się jednym językiem i wierzyli w tych samych bogów.  Nazywali siebie Hellenami, a swój kraj – Helladą. Zapraszam do dodawania wpisów i do komentowania na moim blogu.

Grecja

Wysokie łańcuchy górskie i otaczające Grecję morza utrudniały wrogom dostęp do tego kraju. Plemiona mieszkające w różnych częściach Hellady nie musiały więc tworzyć jednego państwa. W górskich dolinach zakłady samodzielne miastwa-państwa określone jako polis. Ostatecznie ukształtowały się w VIII wieku p.n.e.

Konkursy teatralne

Uroczystości ku czci Dionizosa trwały około tygodnia. Pierwszego dnia Ateńczycy brali udział w procesjach i składali ofiary. W pozostałe dni odbywały się zawody dramatopisarzy. Każdy z autorów biorących udział w konkursie prezentował trzy tragedie’ i jedną komedię. Tragedie poruszały ważne problemy, takie jak nieposłuszeństwo wobec bogów, konflikty między ludźmi czy nadużywanie władzy. Z kolei komedie miały żartobliwy charakter. W zabawny sposób opowiadały o aktualnych wydarzeniach. Ośmieszały także wady i złe uczynki obywateli, aby skłonić ich do poprawy. Teatr pełnij, więc funkcję wychowawczą.  Przedstawienia pokazywały jak właściwie postępować i dokonywać słusznych wyborów

Wielka kolonizacja

Wraz z rozwojem miast-państw wzrastała liczba mieszkańców Hellady. Coraz trudniej było zapewnić im wszystkim odpowiednika ilość pożywienia, w Grecji brakowało, bowiem ziem uprawnych. Z tego powodu Grecy musieli szukać miejsc, w których mogliby się osiedlić. Zajmowane przez nich tereny nazywane są koloniami. Greckie kolonie były bardzo liczne. Dlatego zakładanie nowych osad przez przybyszów z Hellady określa się, jako wielka kolonizację. Hellenowie rywalizowali o nowe ziemie z Fenicjanami. Lud ten zamieszkiwał wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Grecy zakładali kolonie nad Morzem Czarnym oraz w środkowej części basenu Morza Śródziemnego. Natomiast jego zachodnie wybrzeże, czyli tereny leżące w północnej Afryce oraz na obszarze współczesnej Hiszpanii, opanowali Fenicjanie.

Demokracja ateńska

W V wieku p.n.e. najbogatszą polis w całej Helladzie stal Ateny. Miały one potężną flotę wojenną i handlową, dzięki czemu osiągnęły przewagę nad innymi greckimi miastami państwami. W Atenach panowała wówczas demokracja. Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na zgromadzeniu ludowym. Rozmawiano na nim na przykład o konieczności wypowiedzenia wojny lub zawarcia pokoju, nałożenia nowych podatków czy budowy floty wojennej. Po zakończeniu obrad następowało głosowanie, decyzja zapadała większością głosów. Oznacza to, że przyjęcie wniosku poparła przeważająca liczba zgromadzonych. Postanowienia wprowadzali w życie urzędnicy. Funkcje tę pełnili obywatele polis mający odpowiednie wykształcenie l umiejętności

Narodziny Teatru

W Starożytnych Atenach, co roku odbywały się Wielkie Dionizje uroczystości religijne ku czci boga wina, Dionizosa. W ich trakcie chóry mężczyzn i chłopców śpiewały pieśni poświęcone temu bóstwu. Później do chórzystów dołączyły osoby, które prowadziły między sobą rozmowy, czyli dialogi, byli to pierwsi aktorzy. Z czasem uroczystości religijne przekształciły się w przedstawienia teatralne. W ten sposób około VI wieku p.n.e. narodził się teatr grecki, widowiska teatralne opowiadały o przygodach bohaterów oraz wydarzeniach, w których uczestniczyli bogowie i ludzie. W Atenach przedstawienia odbywały się początkowo na agorze. W późniejszych Czasach występy przeniesiono do dużej, kamiennej budowli położonej na stokach wzgórza. Od tej pory publiczność zasiadała na widowni w kształcie półkola. Podobne obiekty przeznaczone do wystawiania przedstawień zaczęto wkrótce wznosić w całej Grecji. Obecnie takie budowle określa się, jako amfiteatry.